Khó với mày, khốn kiếp với một đẹp cougar

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó với mày, khốn kiếp với một đẹp cougar, Chị, chị sốt ruột như vậy làm gì? Không phải chị đã nói là chị sẽ giúp em dập lửa hay sao? Còn em thì sao? Chẳng lẽ chị cứ để cho em cứng đến nổ tung vậy sao?.