Tự quay-tự diễn diễn viên sex

chú thích hình ảnh,

Tự quay-tự diễn diễn viên sex, Nếu vài ngày trước ông có thể làm được điều này thì đã không phải nhờ Bác sĩ Phú lên đơn Tử ma đề cho Khánh Phương uống.