Hứng lên văn phòng óng tính chơi mông trong văn phòng

chú thích hình ảnh,

Hứng lên văn phòng óng tính chơi mông trong văn phòng, Khi Long Đàm nhận ra sai lầm của mình thì trong cơ thể Khánh Phương chợt bộc phát ra một luồng linh lực khổng lồ dồn ngược vào kinh mạch của hắn.