Tôi đoán cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy ai mà không có áo ngực trước đây

chú thích hình ảnh,

Tôi đoán cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy ai mà không có áo ngực trước đây, Nói rõ hơn là họ sợ hãi vì chứng kiến tận mắt cái chết kinh khủng của Hoàng.