Chết tiệt một hentai dễ thương

chú thích hình ảnh,

Chết tiệt một hentai dễ thương, Sau đó, Ma Quân quay sang nhìn Hoài Bão và nói tiếp: À! Chắc cũng không chỉ là hai Tối Thượng đâu, trẫm nói có đúng không, Tề Thiên Ma Tôn?.