Nữ và cũ

chú thích hình ảnh,

Nữ và cũ, Lương Sơn Bá rút dương vật ra khỏi người nàng, dâm thủy trào ra nhớp nháp, hai mép thịt toang hoang vẫn chưa kịp khép lại, bên trong đỏ rực rươm rướm máu.