2 Nóng Tóc Vàng Lấy Thông Đít Trong Bếp

chú thích hình ảnh,

2 Nóng Tóc Vàng Lấy Thông Đít Trong Bếp, Không biết nên gọi là được hay bị, chiếc xì líp lúc nãy Nhi nhét ở ngực rớt vào mặt, ông Nghị dí mũi hôn hít chùn chụt ra sức đánh hơi mùi lồn dính trên đáy quần.