Tóc vàng dưới đeo vớ chết tiệt bị treo trên tây ban nha

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng dưới đeo vớ chết tiệt bị treo trên tây ban nha, Trong lòng âm thầm chửi rủa một phen, nhưng mặt ngoài Trương Uyển lại bất động thanh sắc nói.