Khỏa thân, bà trong hồ bơi

chú thích hình ảnh,

Khỏa thân, bà trong hồ bơi, Chết mất Dương ơi… cho mẹ nghỉ một lát, mẹ không chịu nổi nữa… Á… á… á….