Năm 2003, nhẹ Nhàng người Mẫu Rita G xuất Hiện Trên Howard nghiêm khắc Và để Cho Mọi Gã Ở Studio cảm Thấy Ngực của Cô Để Chứng minh Chúng Là Thật. Howard Nói Rằng Họ Là Những Nhất P

chú thích hình ảnh,

Năm 2003, nhẹ Nhàng người Mẫu Rita G xuất Hiện Trên Howard nghiêm khắc Và để Cho Mọi Gã Ở Studio cảm Thấy Ngực của Cô Để Chứng minh Chúng Là Thật. Howard Nói Rằng Họ Là Những Nhất P, Lúc này bên ngoài cửa phòng nhìn vào còn có Hội, Thy Thy, Tuấn Minh, Tuấn Hưng.