Mẹ,,

chú thích hình ảnh,

Mẹ,,, Ông thường xuyên vắng nhà, từ lâu hầu như việc trông nom dạy dỗ con cái đều phó mặc cho vợ.