Tôi nhồi bạn!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi nhồi bạn!, Đi tăng ba cùng Sơn với mấy em cave mà hắn cứ bị ám ảnh hình dáng của Hương.