Tóc vàng, trong diễn xuất

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, trong diễn xuất, Cơ thể Khánh Phương không ngừng nhún nhảy lên xuống làm cho nước trong bể dập dềnh tràn cả ra ngoài.