Kiểm tra này y tá tưởng tượng

chú thích hình ảnh,

Kiểm tra này y tá tưởng tượng, Nhưng cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như anh đào kia lại hơi khép lại, phát ra mê người uyển chuyển thở dốc.