Tự thủ dâm!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tự thủ dâm!, Hắc Phù Đổng cùng Độc Hành và Trục Nhật lăng xăng chạy đi khui bia, thêm đá.