Trận mưa vàng trong khi bú c.

chú thích hình ảnh,

Trận mưa vàng trong khi bú c., Dương nâng cái cối đưa lên mũi hít hà, mùi tỏi len vào cánh mũi nhưng nó vẫn khăng khăng là mùi của cái lồn chưa qua sinh đẻ.