Thạc sĩ, chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Thạc sĩ, chết tiệt, Trong thoáng chốc ông nhận thấy vợ mình thật trơ trọi giữa chiếc giường rộng thênh thang.