Gay jock gán ghép? kiểu bú mỗi người khác c.

chú thích hình ảnh,

Gay jock gán ghép? kiểu bú mỗi người khác c., Lần trước chàng đã chứng kiến nàng bị Mã Thái Thú và tên cháu đích tôn của lão hãm hiếp, nhưng lúc đó nàng hoàn toàn bị ép buộc, không như bây giờ.