Khổng Lồ Chim Câu Lạc Bộ

chú thích hình ảnh,

Khổng Lồ Chim Câu Lạc Bộ, Khánh Phương mặt đỏ như gấc chín nhìn lên Hoài Nam không nói được lời nào.