Dễ Thương Quá Hấp Dẫn Điếm Được Phỏng Vấn

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ Thương Quá Hấp Dẫn Điếm Được Phỏng Vấn, Bộ phận của tôi chỉ có 2 đứa, nhiệm vụ là bảo đảm mạng lan trong công ty, các thiết bị và các phần mềm hoạt động thông suốt, nên công việc không có gì bận bịu.