Nhiều C. chó cái Lỗ của mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhiều C. chó cái Lỗ của mình, Anh ghê lắm nha biết loại này luôn, vậy là cũng biết được nhiều cái lồn lắm rồi nè! Hè hè… Em thích loại nào? Trọng hỏi.