Nhật Ngực Vắt Sữa

chú thích hình ảnh,

Nhật Ngực Vắt Sữa, Nàng ngây ngất ôm siết lấy Dương như nói thay lời cảm ơn khi nó đã giúp nàng tìm lại cơn mê này.