Nắm tay chết Tiệt với Lông Mèo một Ngực Bự

chú thích hình ảnh,

Nắm tay chết Tiệt với Lông Mèo một Ngực Bự, Hình tòa nhà, lề đường và vị trí đánh dấu bốn thi thể đều rải rác không theo quy luật nào cả.