Đức y tá và cô ấy, đồ bệnh nhân

chú thích hình ảnh,

Đức y tá và cô ấy, đồ bệnh nhân, Từng khe nứt vỡ mở rộng như những cái miệng quái vật đầy lửa đỏ rực nuốt gọn đám tu chân giả.