Hai nữ tuyệt vời hành động nhạy cảm

chú thích hình ảnh,

Hai nữ tuyệt vời hành động nhạy cảm, Cứ thành thật nhìn mãi như vậy sao? Xấu hổ chết người ah… Thy Thy cắn môi, đầu cúi gằm xuống vờ như không biết gì.