Mẹ cô, thổi kèn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ cô, thổi kèn,, Thật thơm ah… Trong đầu Hoài Nam đang nghĩ tới tiết mục đêm nay mình sẽ dùng trên cơ thể thơm ngon của Khánh Phương.