ĂN TRẺ DA ĐEN NHẢM 6

chú thích hình ảnh,

ĂN TRẺ DA ĐEN NHẢM 6, Một thân ảnh cao lớn từ trên cao nhảy xuống lòng chảo đang nóng hừng hực.