Sexy gà nhảy bổ vào cô ấy,

तस्वीर का शीर्षक ,

Sexy gà nhảy bổ vào cô ấy,, Nga chưa kịp hiểu câu nói này thì Dương đã móc thêm chân còn lại vào tay treo nàng trước bụng mang ra ngoài.