Bà Với Cô

chú thích hình ảnh,

Bà Với Cô, Nhật Vy nghẹn ngào nước mắt giàn dụa thì thào như nói chuyện với em trai mình.