Nóng tình 7

chú thích hình ảnh,

Nóng tình 7, Nhưng bây giờ quá trình trứng nở đã xảy ra… Chỉ cần ông không cẩn thận chạm nhẹ lên nó thì cả nghìn con nhỏ kia sẽ bị kích thích phọt ra khỏi bụng con mẹ.