- Tóc Vàng Và Con Ngăm Đen Ấy Bị Trói Và Mặt Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

- Tóc Vàng Và Con Ngăm Đen Ấy Bị Trói Và Mặt Chết Tiệt, Nàng lại đặt tay lên bụng dưới, cái nóng sâu thẳm trong lồn nghe quen thuộc quá.