Thiếu niên, hố và có, có vòi hoa sen

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên, hố và có, có vòi hoa sen, Người đàn bà thường ngày cương nghị, hét ra lửa, được mệnh danh là bà đầm thép trong ngành bất động sản vậy mà giờ đây lại đang rơi lệ một cách đáng thương, tội nghiệp.