Mẹ nhỏ, và tay cho dư lớn giả cs

chú thích hình ảnh,

Mẹ nhỏ, và tay cho dư lớn giả cs, Dưới nhà bếp ông Hưng đã bày dọn chén bát đồ ăn sẵn ra bàn rồi, ông ngồi vào ghế và đợi Ái Như xuống ăn cơm cùng.