Rất lớn, da đen, mặt

chú thích hình ảnh,

Rất lớn, da đen, mặt, Đi nữa hả? Giọng Nga không phải hốt hoảng hay thất vọng mà phấn khởi thì đúng hơn.