Nhất của Grannies

chú thích hình ảnh,

Nhất của Grannies, Nhi đặt cái cối bằng gỗ xuống nền nhà ngồi xổm giã tỏi ớt khiến vài hạt ớt văng ra ngoài.