Không Rõ, Nhưng Vàng

chú thích hình ảnh,

Không Rõ, Nhưng Vàng, Không cần mất quá nhiều kỳ công, cái cảm giác ăn vụng trong một tình cảnh ngặt nghèo không ngờ lại khiến Nga nhanh chóng thích nghi.