Vớ Ny-Lông Chân Ghẹo

chú thích hình ảnh,

Vớ Ny-Lông Chân Ghẹo, Ánh mắt bà như vượt qua khoảng cách 400 mét nhìn trực diện vào mắt tên đô con to lớn toàn thân như một cỗ máy.