Con ngăm đen ấy nhận một trận mưa vàng

chú thích hình ảnh,

Con ngăm đen ấy nhận một trận mưa vàng, Không riêng ông Bắc, mà bất kỳ tu chân giả nào tu vi đủ thâm hậu để chứng kiến điều đang diễn ra hẳn phải vô cùng sửng sốt.