Cô Gái Hư Hỏng Đó Sâu Vào Những Lỗ Bởi Lớn Lên Đạn.

chú thích hình ảnh,

Cô Gái Hư Hỏng Đó Sâu Vào Những Lỗ Bởi Lớn Lên Đạn., Ông ta biết rõ dù thừa nhận ba kẻ còn lại do chính tay ông ta giết thì chưa chắc là chính phủ sẽ cho phép chúng ta động vào ông ta.