Tiểu tất cả các cô gái,

chú thích hình ảnh,

Tiểu tất cả các cô gái,, Tuy ông Nghị đã qua tuổi 60 nhưng độ to lẫn độ cứng không thua kém Hùng chút nào.