Thái Tay Ba Cherry Và Nat

chú thích hình ảnh,

Thái Tay Ba Cherry Và Nat, Mới coi phim hay sao mà lồn ướt vậy em? Tại hồi sáng có người soi hàng em nên nứng đó, nước chảy quá trời nè, bắt đền anh đó rồi 2 đứa khá lên cười.