Lâu Giò Ngon Đẹp Bị Điên

chú thích hình ảnh,

Lâu Giò Ngon Đẹp Bị Điên, Đừng nói là chiếc xe không thể bay ngay cả phi kiếm hiện giờ ông cũng chưa dám thử… Kỹ năng đó cần thời gian tập luyện, không phải trò đùa.