Gái châu á,

chú thích hình ảnh,

Gái châu á,, Hai má nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi, ruột gan cứ phừng phừng, những tia máu đỏ nổi rõ trên tròng mắt.