Cực béo

chú thích hình ảnh,

Cực béo, Ngồi trong bồn tắm, tôi dùng vòi tắm rửa nhanh cho mình xong quay ra rửa cho dì.