Bước đi ¢ ü ¢ ü ¢ ü tính rimjob

chú thích hình ảnh,

Bước đi ¢ ü ¢ ü ¢ ü tính rimjob, Dương muốn chết điếng khi trước mặt lồ lộ một cái lồn xé rộng toang hoác, giờ có đui cũng thấy mờ mờ huống chi mắt nó đang long lên nhìn chòng chọc.