Quăn phụ nữ da ngăm trong cam

chú thích hình ảnh,

Quăn phụ nữ da ngăm trong cam, Trong cơn ngà ngà say, hình ảnh của vợ càng trở nên ma mị cuốn hút khiến ông Hải phải tiến đến trong vô thức.