Nóng Thật Nóng Bỏng...

chú thích hình ảnh,

Nóng Thật Nóng Bỏng..., À… anh xin lỗi em… Vậy phải cưng không nè! Nhưng mà có gì đâu mà xin lỗi hoài.