Tôi Yêu Những Người 1 Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi Yêu Những Người 1 Thông Đít, Em… Em không nhổ được… Nhiều lắm luôn á… Nhổ hết chỗ này thì anh hói còn gì… Cái gì?.