Là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai đã

chú thích hình ảnh,

Là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai đã, Vừa bước cầm chai rượu về tới nhà thì thằng Nam Mỏ Nhọn đã lên tiếng trêu:.