Hai xăm gái tinh ranh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xăm gái tinh ranh, Dù lúc này Khánh Phương có hút cạn dương khí của Phan Võ và Hòa Phát Hậu Nhân năm người đàn ông ở đây cũng xa xa không đủ lấp đầy khoảng chênh lệch to lớn đó.